top of page

pt., 20 wrz

|

Wrocław

Roczny kurs dla terapeutów ustawień systemowych (kurs stacjonarny z elementami online)

Kurs przygotowujący do pracy jako terapeuta ustawień systemowych

Roczny kurs dla terapeutów ustawień systemowych (kurs stacjonarny z elementami online)
Roczny kurs dla terapeutów ustawień systemowych (kurs stacjonarny z elementami online)

Czas i lokalizacja

20 wrz 2024, 12:00 – 26 paź 2025, 18:00

Wrocław, Koreańska 13, 55-010 Wrocław, Polska

O wydarzeniu

Zapraszam serdecznie na roczny kurs dla terapeutów ustawień systemowych (kurs stacjonarny z elementami online)

Nabór rozpoczęty – REKRUTACJA W TOKU - o przyjęciu na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna (spotkanie online zoom)

Dla kogo: Terapeuci, psycholodzy, coache, osoby pracujące w zawodach pomocowych, osoby ustawiające- nie posiadające doświadczenia i wykształcenia terapeutycznego.

Kiedy: wrzesień 2024 – październik 2025

Kurs  zawiera: 150 godzin warsztatów stacjonarnych, 100 godzin warsztatów  online, 10 godzin materiałów wideo, półroczny staż na warsztatach  stacjonarnych lub online (do wyboru)

Składa się z następujących modułów:

3 dniowy warsztat stacjonarny wprowadzający do metody    4 spotkania tematyczne online: systemowe uwikłania i ich rozwiązywanie    3 dniowy warsztat stacjonarny metodologia pracy warsztatowej i sesji indywidualnych    3 dniowy warsztat stacjonarny: terapeuta ustawień systemowych    3 dniowy superwizyjny warsztat stacjonarny    6 miesięczny staż (asystowanie podczas warsztatów stacjonarnych)

Grafik:

I. Moduł podstawowy: Warsztat wprowadzający do metody (warsztaty stacjonarne) Wrocław 20-22 września 2024 (piątek od godz. 12.00 do niedzieli godz.15.00)

20  września 2024 godz. 12.00 – 18.00 Na czym polegają ustawienia systemowe  i w czym pomagają. Pole morficzne, pola morfogenetyczne. System.  Przekaz transgeneracyjny. 21 września 2024 godz.  10.00 – 18.00 Wykluczenie i uwikłanie. Porządki miłości. Przynależność,  więź, hierarchia, wyrównanie. Sumienie i jego rodzaje. Pierwotne i  wtórne uczucia. Słowa mocy. 22 września 2024 godz.  10.00 – 15.00 Rodzaje ustawień. Nowe ciche ustawienia, ustawienia  klasyczne, ustawienia archetypowe, ustawienia intencji.

II. Moduł zaawansowany: Systemowe uwikłania i ich rozwiązywanie (warsztaty online)

18 październik 2024. Wpływ traum rodowych na zdrowie. 15 listopada 2024. Relacja z rodzicami i rodzeństwem. 6 grudnia 2024. Relacja partnerska. 17 stycznia 2025. Kariera, sukces zawodowy, finanse.

III. Moduł: Metodologia pracy warsztatowej i sesji indywidualnych (warszaty stacjonarne). Wrocław 24 – 26 stycznia 2025 (piątek od godz. 12.00 do niedzieli godz.15.00)

24  stycznia 2025. Praca z traumą pokoleniową. Przekaz transgeneracyjny,  rozpoznawanie języka traumy. Genogram i jego zastosowanie w pracy z  przekazem międzypokoleniowym. 25 stycznia 2025. Praca  z traumą prenatalną i rehabilitacja porodu. Przerwany ruch miłości do  mamy i taty. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Rany i traumy okresu  dzieciństwa (odrzucenie, porzucenie, zdrada, upokorzenie,  niesprawiedliwość) 26 stycznia 2025. Praca z emocjami – cień indywidualny, cień rodowy.

IV. Moduł: Terapeuta Ustawień Systemowych (warsztaty stacjonarne) Wrocław 7 – 9 marca 2025 (piątek od godz. 12.00 do niedzieli godz.15.00)

7  marca 2025. Modelujący wpływ osobowości terapeuty (wpływ siły  osobowości, wywieranie wpływu) Świadomość terapeuty – działanie  intuicyjne, elastyczne funkcjonowanie, rola kreatywności w pracy z  klientami. Rozwijanie umiejętności obserwacji (mowa ciała,  mikroekspresja, przekaz werbalny, analiza rozbieżności pomiędzy  przekazem werbalnym i niewerbalnym) 8 marca 2025.  Sposoby osiągania większej skuteczności terapeutycznej, ograniczenia i  schematy utrudniające pracę terapeutyczną. Praca na zasobach,  samoobserwacja, samoświadomość, radzenie sobie z trudnymi przypadkami.  Wyzwania związane z rolą terapeuty ustawień systemowych. Praca z  klientem straumatyzowanym. Granice interwencji. Case study. 9  marca 2025. Relacja terapeutyczna w ustawieniach systemowych.  Przeciwprzeniesienie, przeciwopór. Sytuacje kryzysowe, radzenie sobie z  trudnymi przypadkami. Trudności praktyczne i dylematy etyczne  (komunikacja pomiędzy sesjami i warsztatami, odwoływanie sesji,  przestrzeganie granic, subiektywne postrzeganie klienta).

Case study

V. 6 miesięczny staż (asystowanie podczas warsztatów stacjonarnych lub online do wyboru) wedle grafiku na stronie: www.annawolff.pl (sobota-niedziela Wrocław/Warszawa) Kwiecień 2025 – Wrzesień 2025

VI. 3 dniowa superwizja i rozdanie certyfikatów 24-26 października 2025 r. (piątek, sobota niedziela od 10.00 – 18.00 piątek, sobota 10.00 – 15.00 niedziela)

Dodatkowe materiały wideo: Nagrane  materiały z kursu ustawień i psychegenealogii: Informacje zakodowane w  moim drzewie rodowym. Przekaz transgeneracyjny. Genogram. Syndrom  rocznicy. Jak na członków systemu wpływają traumatyczne wydarzenia.  Wpływ cienia rodowego na potomków – to co znienawidzone, niechciane i  wykluczane działające przez pokolenia. Potencjał i zobowiązania rodowe a  wybory zawodowe, sukces i kariera. 10 godzin nagrań wideo.

W razie pytań proszę o kontakt:

Anna Wolff 883 144 880 lub mailem: kontakt@akademiaustawien.pl

Opcja

 • Rozmowa kwalifikacyjna

  Opłaty za kurs można dokonać po rozmowie kwalifikacyjnej, której termin nalezy ustalić mailowo: kontakt@akademiaustawien.pl Opłaty dokonuje się poprzez stronę: www.akademiaustawien.pl/sklep

  0,00 zł
 • Zadatek

  5000,00 zł
 • Absolwent Akademii

  12 000,00 zł

Suma

0,00 zł

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page