top of page

sob., 08 paź

|

Wrocław

Akademia Ustawień Systemowych® stacjonarna we Wrocławiu

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Akademia Ustawień Systemowych®  stacjonarna we Wrocławiu
Akademia Ustawień Systemowych®  stacjonarna we Wrocławiu

Czas i lokalizacja

08 paź 2022, 10:00 – 09 paź 2022, 15:00

Wrocław, Koreańska 13, 55-010 Wrocław, Polska

O wydarzeniu

Szanowni Państwo!!!

Zapraszam na V edycję AKADEMII USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH® - stacjonarnie już październiku we Wrocławiu !!!

Od 2020 roku prowadzę Akademię Ustawień ONLINE .

https://youtu.be/ua1GFw6oy-M https://youtu.be/Q6bRsLF8vOk

Od czerwca 2022 roku mam zaszczyt zaprosić osoby pasjonujące się się rozwojem osobistym, poszerzaniem świadomości, którym będę przekazywała wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i sesji ustawień systemowych.

Jestem trenerem, coachem i terapeutą od 2002 roku i uczyłam się od wspaniałych nauczycieli takich jak: Gherard Walper, Wolfgan Deuser, Gunter Schricker, Heiko Hinrisch, Andrea Drohla, Franz Ruppert (autor „Wczesna trauma”), Joaquim Marujo, Ramoda i Bettina Austermann (autorzy „Utracony bliźniak - dramat w łonie matki”) , Mark Wolynn (autor „Nie zaczęło się od Ciebie”) To dzięki nim zawdzięczam umiejętności prowadzenia nowych cichych ustawień rodzin, ustawień archetypowych, ustawień intencji, ustawień szamańskich.

Moja wiedza psychologiczna i psychoterapeutyczna ma źródło w szkoleniach, warsztatach, superwizjach i sesjach u najlepszych polskich i zagranicznych terapeutów takich jak: Katarzyna Miller, Katrzyna Schrier, Anna Gil i wielu innych. Ukończyłam studium terapii par w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, roczny kurs gestalt oraz studia podyplomowe Coaching w Biznesie. Posiadam certyfikację PCD Noble Manhattan Coaching akredytowanego przez International Institute of Coaching & Mentoring oraz ukończyłam kursy: Psychologia Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim, Warsztaty Making the Difference: Rozumienie Dynamiki Grupowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brałam udział w specjalistycznych warsztatach z obszarów takich jak: zarządzanie, analiza transakcyjna, psychologia. Swoją pracę ustawieniową uzupełniam wiedzą psychologiczną w zakresie prowadzenia grup warsztatowych i sesji indywidualnych oraz pracy z ciałem wg. Lowena.

Współpracuję z Ramodą Austermannem, który w ramach warsztatów Akademii Ustawień Systemowych prowadzi warsztaty dotyczące nienarodzonych bliźniąt oraz w edycji stacjonarnej będzie prowadził zajęcia dotyczącej pracy z relacjami partnerskimi.

Pracuję metodą ustawień od wielu lat i uważam ją za jeden z najgłębszych, najskuteczniejszych sposobów dotarcia do przyczyn wielu trudności życiowych oraz niezwykłego poszerzenia świadomości. Wiedzę z warsztatów można stosować praktycznie wszędzie – to nie tylko praktyczne narzędzie do rozwiązywania problemów ale także filozofia życia pozwalająca rozumieć i akceptować swój los i zmieniać go na lepsze. Porządkuje relacje, wzmacnia więzi i łączy ludzi poprzez miłość i szacunek do tego co ludzkie i prawdziwe. Ustawienia pokazują nam wpływ przekazu transgeneracyjnego płynącego od przodków na nasze losy, jak kształtuje i determinuje nasze zachowania.

Akademia daje możliwość pracy w grupie maksymalnie 15 osób (nauka odbywa się na dwudniowych zjazdach od soboty do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00 z dwugodzinną przerwą na obiad.

Czas trwania Akademii to pół roku - na uzupełnienie brakujących modułów uczestnik ma dodatkowy rok.

Tematy modułów:

Moduł I Geneza powstania i rozwój metody, zasady ogólne, terminologia ustawień. - zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ustawień systemowych: - system, przekaz transgeneracyjny, trauma pokoleniowa - więź, hierarchia, przynależność, wyrównanie – geneza i zasady działania dynamik systemowych - rodzaje sumienia - terminologia ustawień: słowa mocy, najczęściej używane zwroty w ustawieniach systemowych Traumy rodowe i zdrowie. Przekaz transgeneracyjny: rozpoznawanie języka traumy pokoleniowej, metody weryfikacji i rozpoznawania uwikłań transgeneracyjnych, genogram – narzędzie wspierające w identyfikacji przekazów transgeneracyjnych. Wykluczenie systemowe. Dynamiki konfliktów, aspekty traum wojennych i ich wpływ na kolejne pokolenia: ludobójstwa, przesiedlenia, tożsamość narodowa, sprawcy i ofiary. Pole wojenne: wina, potrzeba zadośćuczynienia, pojednanie w miłości, ponad granicami i moralnością. Los wojny – porządek pomiędzy żywymi a zmarłymi. Miłość, która prowadzi do choroby – przejmowanie chorób za bliskich. Choroba jako informacja. Dynamiki chorób: depresja, schizofrenia, tarczyca, Parkinson, Alzhaimer alergie, układ kostny, choroby krwi, covid. Symptomy chorobowe w ustawieniach. Rola ustawień w uzdrawianiu jednostki i systemu.

Moduł II. Relacja z rodzicami i rodzeństwem. Porządki miłości, szacunek do rodziców, dawanie i branie. 5 ran emocjonalnych: odrzucenia, porzucenia, zdrady, upokorzenia i niesprawiedliwości. Trójkąt Karpmana. Dziecko w roli ratownika – zasady i konsekwencje. Uczucia pierwotne i wtórne. Miłość, seksualność i jej zaburzenia. Kompleks Edypa/Elektry. Wpływ rodziców na dziecko: relacje (sposób wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi, odtwarzanie schematów rodzinnych), sukcesy zawodowe (praca, kariera, zarabianie, finanse) Relacja z matką: okres ciąży i wczesne dzieciństwo (wpływy okoliczności poczęcia dziecka, wpływ losu kobiecego rodu na stosunek matki do dziecka, poród jako konsekwencja historii rodowej, trauma prenatalna i okołoporodowa. Życie i śmierć – ruch do i od. Przerwany ruch miłości. Relacja z ojcem: wpływ nastawienia ojca do dziecka przed poczęciem, w trakcie i po. Niedostępność emocjonalna – przyczyny i skutki. Rola ojca w życiu córek i synów. Męska energia-wpływ przekazu transgeneracyjnego z męskiego rodu – konsekwencje zaburzeń. Aborcje, poronienia, wczesna śmierć dzieci. Adopcje. Utracone rodzeństwo bliźniacze. 6

Moduł III Moduł z Ramodą Austermanemm – praca z relacjami partnerskimi. Jak pracować z parą. Wpływ systemu na związek. Kiedy udaje się miłość – dynamiki determinujące relację partnerską. Wpływ przekazu pokoleniowego rodziny pochodzenia na związek. Teściowie i byli partnerzy. Więzi, lojalność rodowa. Wpływ konfliktów narodowych na relację partnerską. Kultura, środowisko, religia – czynniki determinujące relację. Kobiecość i męskość, zaburzenia w przepływie energii męskiej i żeńskiej. Pozycja męska i żeńska, przyczyny i skutki zamiany ról. Złość, bierna agresja w relacji.

Moduł IV Kariera i sukces zawodowy, finanse, biznes . Energia pieniędzy, materia, majątek, obfitość. Przekazy transgeneracyjne dotyczące finansów: - zasługiwanie na - spłata długów pokoleniowych - poczucie winy - utraty majątków - nabycie majątku kosztem innych osób - straty - życie na kredyt. Kwestie żydowskie, niemieckie, ukraińskie i rosyjskie – przynależność, konflikt wewnętrzny. Pochodzenie a zgoda na sukces. Kariera: system rodowy a praca. Przeniesienia. Szef jako rodzic – nieuzdrowione kwestie z dzieciństwa a wpływ na obecną sytuację zawodową. Grupa, klienci, biznes – dynamiki systemowe determinujące sukces. Ustawienia systemowe w organizacjach i biznesie.

Moduł V Metodologia pracy warsztatowej. Dynamika grupy. Rola i zakres odpowiedzialności prowadzącego ustawienia. Etyka. BHP. Przeniesienia. Role grupowe. Praca w grupie a system rodzinny. Ustawienia archetypowe i intencji. Niestandardowe przepadki. Praca z klientem straumatyzowanym.

Moduł VI Metodologia pracy sesje indywidualne. Postawa terapeutyczna: szacunek, obecność, uważność, cierpliwość, umiejętność patrzenia z różnych perspektyw, ciekawość, spokój, jasność, połączenie, odwaga, wytrwałość, kreatywność, poczucie humoru. Granice w relacji ustawiający – ustawiany, przeniesienia i projekcje. Analiza transakcyjna – Dorosły, Rodzic, Dziecko – poziomy komunikacji Modalności klienta: wizualny, kinestetyczny, słuchowy. Dobór technik pracy. Praca na figurkach, kartki – reprezentacje. Wizualizacja, hipnoza. Praca z ciałem.

Moduł VII Superwizja (moduł obowiązkowy jedynie dla osób pragnących się ubiegać o certyfikat terapeuty. Superwizje pracy własnej uczestników, praca case study nad zgłaszanymi problemami w relacji klient – ustawiający. Analiza dynamik pojawiających się podczas pracy i ćwiczeń.

Nauka podczas modułów składa się z: Sobota 10.00 – 12.00 wykład teoretyczny (zapoznanie się z dynamikami pojawiającymi się w danym obszarze tematycznym oraz case study). 12. 30 – 19.00 praca w własnymi tematami uczestników – podczas trwania Akademii, niezbędne jest przejście własnego procesu terapeutycznego.

Niedziela 10.00 – 19.00 nauka praktyczna ustawień w roli reprezentanta i obserwatora w ustawieniach klientów zewnętrznych – tak aby doświadczyć pracy w Polu, ruchu Ducha i zapoznać się z z popularną tematyką ustawień.

Ponadto w trakcie trwania Akademii Ustawień Systemowych® masz możliwość bezpłatnego udziału w moich warsztatach online i stacjonarnych w Warszawie i Krakowie oraz innych miastach, tak aby utrwalać swoją wiedzę i wzmacniać doświadczenie.

W ramach pakietu startowego otrzymujesz: Materiały edukacyjne z zakresu psychologii dotyczące: Genogramu Dynamiki pracy w grupie Etyki ustawiąjącego A także książkę Damiana Janusa Ustawienia Systemowe Berta Hellingera „Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku)

Podczas warsztatów pracujemy indywidualnie, w parach i grupowo. Korzystamy z medytacji, ćwiczeń i wykorzystujemy techniki: Dialogu motywującego, coachingowe i elementy terapii GESTALT.

Po ukończeniu 6 modułów masz dwie opcje certyfikacji do wyboru:

Dyplom ukończenia Akademii Ustawień Systemowych® - obligatoryjne ukończenie wszystkich modułów w okresie maks. 1,5 roku. lub Certyfikat Terapeuty Ustawień Systemowych: aby go uzyskać należy: - ukończyć 6 modułów - zdać pozytywnie na min. 80 % test wiedzy o ustawieniach systemowych - odbyć superwizję swojej pracy (polega na przeprowadzeniu ustawień poprzez uczestnika na uczestnikach Akademii lub własnym kliencie, po ukończeniu Akademii na dodatkowym dwudniowym 7 module superwizyjnym po zakończeniu Akademii) - zaliczyć egzamin praktyczny polegający na przeprowadzeniu ustawienia

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w danym module – ma możliwość odrobić go podczas spotkań grupy uczącej się online w innym terminie lub uzupełnić go w terminie kolejnej edycji.

Cena Akademii Ustawień Systemowych wynosi: - 6 modułowy – 10.000 zł (kończący się Dyplomem Akademii Ustawień Systemowych® - 7 modułowy – 13.000 zł (kończący się egzaminem i uzyskaniem Certyfikatu Terapeuty Systemowego

Dla absolwentów Akademii Ustawień Systemowych® ONLINE – cena uzyskania Certyfikatu Terapeuty Systemowego 5000 zł ( po zaliczeniu min. 3 modułów stacjonarnych (w tym jednego superwizyjnego w IV edycji we Wrocławiu) oraz pozytywnym zdaniu testu i egzaminu praktycznego)

Podczas warsztatów zapewniony catering: - kanapki, ciasta, kawa, herbata, woda.

Rezerwacja miejsca poprzez wpłatę zadatku w bezzwrotnej kwocie 5000 w terminie do 15 maja 2022 r.

Pozostałą kwotę można wpłacić w trzech ratach: I rata – sierpień 2022 II rata – październik 2022 III rata – grudzień 2022

Wpłat proszę dokonywać na konto: Invinity: Numer rachunku: 74249000050000450049229456 IBAN: PL74249000050000450049229456 Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

Możliwość płatności gotówką na miejscu.

Zajęcia będą się odbywać we Wrocławiu: - PROFES ul. Koreańska 13 (Brochów) 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 883 144 880 lub Messenger/Whatsapp

Anna Wolff Akademia Ustawień Systemowych®

https://youtu.be/0tVyw1zhUHk?t=1

Opcja

 • Kurs certyfikujący

  13 000,00 zł
  Sprzedaż zakończona
 • Kurs dyplomowy

  10 000,00 zł
  Sprzedaż zakończona
 • Rata

  Płatność ratalna

  4000,00 zł
  + Opłata za obsługę 100,00 zł
  Sprzedaż zakończona
 • Rata

  Płatność ratalna

  3000,00 zł
  + Opłata za obsługę 75,00 zł
  Sprzedaż zakończona
 • Rata

  Płatność ratalna

  2000,00 zł
  + Opłata za obsługę 50,00 zł
  Sprzedaż zakończona
 • Rata

  1000,00 zł
  + Opłata za obsługę 25,00 zł
  Sprzedaż zakończona
 • Zadatek

  3000,00 zł
  + Opłata za obsługę 75,00 zł
  Sprzedaż zakończona

Suma

0,00 zł

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page